Alle er genier. Men hvis du dømmer en fisk på dens evne til at klatre i træer, vil den leve hele sit liv i den tro, at den er dum.

Albert Einstein

Stress coaching

Når stress er en realitet, er det vigtigt med den rette hjælp, for at komme på fode igen. Denne hjælp er målrettet stresscoaching.
Det er vigtigt at terapeuten eller coachen har speciale i stress håndtering, da man ellers kan gøre ondt værre, med klassisk coaching og almindelig terapi.

Stress kan ramme os alle, selv de mest robuste mennesker – hvis bare omstændighederne er til det.

Det er en hormonel ubalance i kroppen, som påvirker os både fysisk og psykisk, og det kan have store konsekvenser for hvordan vi fungerer på arbejdet, og privat.
En stresset person ændrer ofte personlighed, og kan være svær at genkende for kollegaer, venner og familien. Det kan også være svært at genkende sig selv, som stresset!

Et af stress signalerne er manglende selverkendelse. Stress sker ofte ubevidst, og den stressede er derfor måske slet ikke klar over at være stresset. Her er det vigtigt at andre træder til med hjælp. Når man som ven, familiemedlem, eller chef i en virksomhed, oplever en person være stresset, har vi alle et fælles ansvar for at hjælpe den stressramte.

Jo før hjælpen når frem, jo kortere tid tager det at komme på fode igen – og et evt. sammenbrud kan undgås.
Stresscoaching kan både gives ved en sygemelding og meget stress, eller som ren forebyggelse.

Hvad er Stress

Stress er en naturlig medfødt reaktion. Alle kan blive stresset, og det er noget vi har tilfælles med dyrerne. Tænk på en kat, der er trængt op i et hjørne. Den er stresset!

Fra naturens side er hensigten med at kunne blive stresset, kort og godt, overlevelse.
Stresshormonerne adrenalin og kortisol strømmer ud i kroppen, så vi fysisk og psykisk kan mobilisere ekstra energi i en krævende situation. Stress kaldes også en “kæmp eller flygt” reaktion.

Et eksempel fra dyreverdenen:

kæmp eller flygt

Foto af Demetrius John Kessy

Når en løve angriber en gnu, stresses de begge.
Den ene kæmper, den anden vil flygte.
Det er en nødvendig reaktion, for at blive mæt, eller undgå at blive ædt.
Vinder løven, vil den under angrebet få brændt stresshormonerne af, og efter et måltid gnu, fordøjer og hviler den sig. Nu er den afstresset og klar til nye udfordringer.

Når vi mennesker stresses i dag, behøver det ikke være en “liv eller død” situation, mindre kan gøre det. Det kan være problemer i privatlivet eller at vi overvældes af arbejdsopgaver –  men vores krop og psyke reagerer med stress, uanset hvad årsagen måtte være.
Og når stress så er en realitet, reagerer vi sjældent fysisk, og derfor får vi ikke brændt stresshormonerne af, ligesom løven gør det. De ophober sig i kroppen, og det er skadeligt.

Det moderne menneske får heller ikke hvilet sig, i det omfang vi har behov for. Middagsluren er blevet et morfar privilegie, siestaen hører syden til, og en helligdag afholder os ikke fra at arbejde.

De ophobede stresshormoner, og den manglende hvile, har store konsekvenser for krop og psyke. Vi kan blive alvorligt syge, hvis der ikke sættes ind med hjælp til at blive afstresset.

Hvor kommer stressen fra?

Hvordan vi stresses er individuelt. Hvad der hjælper den ene, kan stresse den anden.
Derfor er det vigtigt med en individuel tilgang til stress.

Ofte er det mange små episoder som “perler på en snor”, der fører til stress. Det behøver ikke være store dramatiske konflikter. Og da stress sker ubevidst – er vi nogen gange slet ikke klar over at vi er stresset, eller hvilke årsager der ligger til grund for det.

Når en person har alvorlige stress symptomer, er det ikke en enkeltstående episode der udløser det. Så har det stået på længe. Stress signalerne er bare blevet overhørt, og nogen gange vænner man sig også til at leve med symptomerne, eller bortforklarer dem med andre årsager.

Årsager kan komme fra både arbejdsrelaterede ting, og fra privatlivet.
Vi er hele mennesker, og når parforholdet går dårligt og slider på én, tager vi det med på arbejdet. Ligesom når vi påtager os for meget arbejde, fordi vi ikke kan sige nej, og vi må tage aftentimerne i brug, så påvirker det også vores familieliv.

Vores egne tanker skal ikke undervurderes. Bekymringer, katastrofetanker, og et generelt negativt tankesæt, står for ca 50% af stressårsagerne.

Stress signaler

Stress giver både fysiske og psykiske symptomer. Ofte overhører eller bortforklarer vi stress signalerne.
For at blive bevidst om hvordan- og hvad vi stresses af, er det er vigtigt at lære vores stress signaler at kende.

Grønne Stress signaler

OK -dem oplever vi alle, når vi er nervøse, spændte eller skal yde lidt ekstra i en given situation. Det er ok, og vi kan hurtigt afstresses igen.

 • Midlertidig hjertebanken
 • Sveder
 • Midlertidig rysten
 • Spænder op i musklerne
 • Tics
 • Knugen i mave og bryst
 • Kolde fødder
 • Bliver bleg
 • Tørhed i munden
 • Tissetrang
 • “Sommerfugle i maven”
Gule Stress signaler

VÆR OPMÆRKSOM – Kroppen er ved at komme i ubalance. Det er ok for en kortere periode, som fx ved en flytning – men så er der vigtigt at sætte ind med afstressning.

 • Sover dårligt om natten
 • Træthed
 • Uro i kroppen
 • Irritabel
 • Indre modstand og modvilje mod at lave ting
 • Lettere til tårer (oftest kvinder)
 • Indesluttet og tavs
Røde Stress signaler

STOP

De grønne og gule stress signaler er blevet overhørt for længe nu, og kroppen råber STOP! De ophobede stresshormoner slider på din krop og psyke, og du er i fare for at blive alvorligt syg. Det er vigtigt at du får hjælp til at håndtere din stress nu.

 • Glemsom / fraværende
 • Mindre social
 • Aggressiv
 • Fordøjelsesbesvær, og mave problemer
 • Forværret eksem og sygdom
 • Uforklarlige smerter
 • Øget forbrug af stimulanser (alkohol, cigaretter, kaffe, osv.)
 • Manglende selverkendelse (opfatter ikke sig selv som stresset)
 • Blødningsforstyrrelser (kvinder)
Den sorte stress...

Efter rød, kommer sort…

Overhøres både de grønne, gule og røde stress signaler – så går det for alvor galt.
Her har stress signalerne en anden karakter; udbrændthed, besvimelse/ ildebefindelse, blodpropper m.m. – og i yderste konsekvens kan man dø af stress.

Stress skal altid tages alvorligt – og den gode nyhed er, at der er rigtig god erfaring med hjælp til stressramte, så de kan komme i balance igen.

De ovennævnte stress signaler er blot nogle få udvalgte. Stress signalerne er mange, og lige så individuelle, som vi mennesker er.

Stresset - og hvad nu?

Et stresscoaching forløb, har en varinghed af 7 samtaler, fordelt over ca. 2 1/2 måned. Samtalerne består af undervisning i stress, samt at du vil lære konkrete værktøjer til at håndtere din stress nu, og forebygge den i fremtiden.

Samtalerne kan foregå ved personligt fremmøde, på Skype, Facetime eller telefonisk.
Stresscoaching har vist sig at være særdeles velegnet til fjerncoaching.

Er der tale om en virksomhed, hvor det er muligt at samle flere stressramte medarbejdere, kan jeg tilbyde et virksomhedsbesøg* og et forløb kombineret i gruppe og individuelle samtaler.

* For virksomhedsbesøg er der et tillæg for kørsel efter statens takster.

Stress test

Stresstest

Test din stress her og få svar med det samme.

lysskilt