Emotional Detox! Nu i flydende form, som the. Hvad skal vi så med terapi?

Dette er billigt og nemt – og ikke mindst ganske smertefrit.

Håber nu ikke denne the lever op til sit navn. Skulle det være tilfældet, vil gader og stræder, flyde over med zombie mennesker – fuldstændig blottet for følelser.

Jeg må gå ud fra at opfinderen af denne the, vil sortere i de følelser der skal udryddes. Det må være de dårlige følelser de vil af med.
Ensomhed, ked af det hed, vrede, rastløshed, sorg, fortvivlelse osv.

Vi vil alle, med jævne mellemrum, støde på disse følelser. Det er en del af at være et menneske, de er en del af os. At fornægte de dårlige følelser eksisterer i os, og ikke ville kendes ved dem – er det samme som at amputere en kropsdel. Den er der altså stadig….nu ligger den bare på bordet, og jeg bruger den ikke!

Livet består af det søde og det sure. Det gode og det dårlige. De rene og de beskidte underbukser. Altså dem vi vil kendes ved, og dem vi er knap så stolte af.
Ingen kan leve et liv i komplet lykke 24/7. Og det er ok, fordi de dårlige følelser har jo et foremål. De er der for at hjælpe os navigere rundt i livet- vores liv. Følelser og kropsreaktioner, er beskeder fra os til os! Uden dem, var vi tomme mennesker der flakkede rundt, uden mål og foremål.

Lad os tage et eksempel:

Dårlig samvittighed. Evner du ikke den følelse, lider du af en personlighedsforstyrrelse. Nogen vil kalde dig psykopat.
Men for os der kan føle den, og i sådan en grad, at vi kan trække et helt gulvtæppe op med tæerne – da er det en god ting!
Den dårlige samvittighed fortæller os at vi har handlet i uoverensstemmelse, med vores eget værdisæt. Jeg gjorde noget, som ikke stemmer overens med den jeg vil være.
Fx. når jeg i et stresset øjeblik, har råbt af min datter. Det er jo ikke sådan en mor jeg vil være. Heldigt for min datter, at jeg føler dårlig samvittighed, fordi så skal jeg da love for, at jeg vil stoppe med at råbe igen, og få sagt undskyld i en fart.
Den dårlige samvittighed gør os til bedre forældre, venner, kollegaer, ægtefæller m.m. – hvis vi vel og mærke handler hensigtmæssigt på følelsen.
Fortsætter vi med den “gamle” adfærd, får vi det samme, nemlig dårlig samvittighed. Handler vi på den dårlige følelse, får vi noget andet. Måske bliver vi ligefrem stolte af os selv!
Ny adfærd, ny følelse – det er formålet med de dårlige følelser.

Lige een mere:

En meget aktuel følelse i denne juletid – ensomhed.
For nogen kan det være en udfordring, at kunne være med sig selv, og der kan være mange årsager til dette udviklings potentiale.
Men tager vi ensomhed, som i at være meget alene, også blandt mennesker – er det en anden adfærd ensomhedsfølelsen støtter til.
Måske handler det helt lavpraktisk om at pleje sit netværk og venner. Eller lære at kontakte nye mennesker, for at finde flere venner. Måske er den nye adfærd, at lære at åbne op, og begynde at fortælle og dele ud af sig selv. Derigennem skabes nærhed og fællesskab til et andet menneske.

Accept, er kodeordet. Accept af alle følelser, både de gode og de dårlige. Ikke accept, som i at man affinder sig i at leve med det dårlige. Nej, accept, som i at det er sådan min virkelighed er lige nu, og hvad kan jeg så gøre for at ændre på det, jeg er utilfreds med.
Husk at vejen til gode følelser, ikke så sjældent går igennem de dårlige.

For at få redt trådene ud, i garnnøglet af de dårlige følelser, kan det være relevant med lidt professionel hjælp og støtte. Og det er her jeg kommer ind i billedet. Ring (20770477), og bestil en tid – og giv dig selv den bedste julegave for livet!