Angst behandling

Hvad er angst?

Angsten kan slå ned som et lyn fra en klar himmel, fx i et panikanfald. Andre gange er den under opbygning over lang tid, hvor den hele tiden lurer lige rundt om hjørnet, som en konstant uro. Uanset hvilken type angst du oplever – er angst yderst ubehageligt og skræmmende.

Angst kan være svær at forstå, eller forklare, men jeg prøver alligevel.

Det er nemlig noget andet end bare at være nervøs, bange eller frygtsom. Det er følelser vi alle kender til, at føle i perioder. Angst har et langt stærkere udtryk, og vi føler os ofte overmandet af den.

Kort fortalt er angst; ”Når du med din krop, følelser, og tanker, oplever at du er i stor fare med risiko for at dø – også selvom du befinder dig i en umiddelbar sikker, og harmløs situation!”

Frygtfølelser giver god mening, da de er koblet op på en aktuel fare, men angst er irrationel fordi faren er tankeskabt. Dvs. det er dine bekymrings- og katastrofetanker der får pisket en stemning op, så krop, følelser og tanker går i alarmberedskab – også selvom det er falsk alarm! Altså der er ingen reel fare.

Jeg vil lige skynde mig at sige; at selvom det ”bare” er en tænkt fare – så vil et angstanfald, opleves meget virkeligt i øjeblikket!

Når du er angst for at køre i tog, fremlægge foran klassen, eller møde nye mennesker – så ved du godt med din fornuft at det ikke er farligt. Det er dine angsttanker der har sat gang i alarmberedskabet, som er overbevist om at du er i fare, og skal bringes i sikkerhed!

Det er ikke noget vi bare ”spiller” eller ”gør som om”, når vi reagerer med angst. Vi er simpelthen kapret af vores urhjerne, der instinktivt handler efter den overbevisning, at vi er i livsfare – men mere om det senere.

Et liv med angst er slidsomt. Små hverdags ting kan blive til uoverskuelige udfordringer, og ofte ender det med at du giver op på forhånd. Det bliver nemmere fx at blive hjemme, for at undgå de situationer der kan ”vække” angsten.

Det kaldes undgåelsesadfærd. Det virker for det meste her og nu, men på den lange bane bliver dit liv mere og mere begrænset. Angsten styrer dig og din ageren, og ikke omvendt.

Et liv med disse begrænsninger, slider også alvorligt på livskvaliteten.

Oplever du også at du ikke længere kan de ting, du kunne før angsten? Føler du dig også fanget – og har svært ved at se din vej ud af angsten? Føler du dig alene og ensom, og at ingen forstår hvad du gennemgår? – og er du også bange for at blive sindssyg?

Bare rolig – så du er ikke den eneste!

I er rigtig mange der har angst, og det skal vi have gjort noget ved!

Du skal ikke affinde dig med et liv med angst, og det er ikke noget du bare skal ”lære at leve med”. Selvfølgelig skal du også ud af din angst – og jeg ved at du kan! Fordi jeg har set det ske mange gange før, med mine andre klienter som har modtaget angst behandling. De fik også deres frihed tilbage, da de sagde farvel til angsten.

Kender du til…

Måske kan du genkende dig selv i nogle af disse situationer?

 • Jeg er bange for at køre i tog eller bus (el. anden transport). Jeg føler mig fanget og får det ubehageligt.
 • Jeg har svært ved at møde nye mennesker. Jeg tror de tænker dårligt om mig.
 • Når jeg fremlægger foran klassen, er jeg bange for at lave fejl, så de griner af mig.
 • Jeg får en stærk trang til at stikke af, når jeg står og venter i køen til kassen i Netto.
 • Jeg er bange for at besvime eller kaste op når jeg er ude. Det ville være meget pinligt.
 • Lige pludselig får jeg det varmt og meget ubehageligt, og jeg er bange for at jeg vil begynde at græde.
 • Jeg frygter at de vil spørge til mig, til familiefesterne. Jeg prøver at gemme mig.
 • Jeg mister talen, og bliver tavs.
 • Jeg er bange for at jeg, eller en jeg har kær, bliver alvorligt syg og dør.
 • Alt skal være perfekt, ellers sker der frygtelige ting.
 • Jeg har svært ved at spise når andre kigger på.
 • Jeg tænker dårligt om mig selv, og er bange for at andre opdager hvor ringe et menneske jeg er. Vidste de det, vil de ikke være sammen med mig.
 • Jeg er bange for fremtiden – at jeg ikke lykkedes.
 • Jeg tror jeg ender alene og ensom
 • Jeg kan ikke være, hvor der er for mange mennesker. Jeg får det dårligt.
 • Jeg føler mig ofte fanget. Fx rundt om mødebordet, hvor jeg har en stærk trang til at komme væk.
 • Hvis ikke mit hjem er ryddeligt og rent, bliver jeg urolig og rastløs.
 • Jeg tænker konstant, og det er bekymringer og katastrofetanker om alt det der kan gå galt.

Dette er blot få eksempler på angst. Der er lige så mange forskellige måder at have angst på som der er mennesker. Det er meget individuelt.

Vi kan alle stå i en lignende situation, eller opleve nogle af de ting som er nævnt her – og det er helt ”normalt”. Men når vi har angst, er vi overdrevent bange, eller har en stærk modvilje mod disse eksempler. Det er i sådan en grad, at vi ikke længere kan handle frit. Det bliver angsten der bestemmer og begrænser os, og det går ud over livskvaliteten.

Angstsymptomer

Sådan kan angst opleves:

 • Kraftig hjertebanken / høj puls
 • Smerter og trykken for brystet 
 • Hurtig- og overfladisk åndedræt / kvælningsfornemmelser / synkebesvær 
 • Svimmelhed / gelé fornemmelse i benene
 • Tunnelsyn / Skærpede sanser (ser, hører, lugter m.m. mere intenst) 
 • Varm / sveder / rødmer 
 • Koldsveder / kolde hænder & fødder
 • Kvalme / opkasttrang
 • Diarre / øget tissetrang
 • Ondt i maven
 • Anspændt i musklerne
 • Ryster og sitrer i kroppen / snurren og prikken i arme og ben
 • Uro og rastløshed / stærk flugttrang
 • Uvirkelighedsfølelse / en følelse af at være ved at blive sindssyg 
 • Katastrofetanker om de værst tænkelige ting der kan ske. 

Symptomerne kan godt variere fra gang til gang, fx afhængig af om det er generaliseret angst eller et panikanfald.

Det er heller ikke sikkert at du har alle ovennævnte angstsymptomer, de kan være meget individuelle. 

Selv om angst kan opleves meget skræmmende, er der er en udmærket god og logisk forklaring på at du reagerer som du gør. Jeg vil lære dig at forstå det du oplever, og det vil tage toppen af din angst. Fordi når vi forstår hvad der sker med os, så er det ikke længere så farligt.

Husk også, at selvom et angstanfald virker meget skræmmende – er der som sådan ikke noget farligt ved angst. Du kan ikke dø af det – og det går over igen.

De forskellige måder at være angst på


Generaliseret angst
Når man har generaliseret angst, bekymrer man sig mere end normalt, og er stort set hele tiden i en tilstand af ængstelse og uro. Man oplever typisk anspændthed, hjertebanken, søvnproblemer eller andre fysiske symptomer. Bekymringerne omhandler ikke noget specifikt, det kan være mange ting, som fx dagligdags gøremål, arbejde/studie, økonomi, helbred, mulige ulykker m.m. Angstfølelsen giver et stor behov for at have kontrol, og er ofte forbundet med en depressiv følelse.

Panik angst / angst anfald
Er et tilbagevendende anfald af pludselig angst, som ikke er behøver være begrænset til særlige situationer eller omstændigheder. Efter gentagende anfald er det almindeligt at udvikle angst for angsten, eller frygten for nye anfald.

Angst med et specifikt tema:
Social angst, eksamensangst, sygdomsangst, klimaangst, dødsangst m.m. Temaerne for angsten kan være mange, men angst behandlingen er den samme.

Fobier
Fobi er en angstlidelse, hvor angsten er forbundet med bestemte ting eller situationer, der ikke er forbundet med reel fare. Angsten gør, at man forsøger at undgå de fobiske situationer eller genstande, og man bliver overdrevet bange for dem. Eksempler på fobier er: agorafobi, socialfobi, klaustrofobi, araknofobi m.m.

OCD
OCD, er en forkortelse af diagnosen Obsessive Compulsive Disorder. Det er en lidelse med tilbagevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger (fx gentagelsesritualer og kontroladfærd), og kan sammenlignes med en form for overtro, der har taget overhånd. Tvangstankerne bliver tillagt en form for magisk kraft, hvor der er en overbevisning om, at en frygtelig ulykke vil ske, hvis ikke man udfører nogle bestemte ritualer. Denne kontrol er dog en illusion, og ritualerne bliver ofte flere og flere. De fleste tvangstanker omhandler oftest angst for sygdom eller smitte, død og frygt for at gøre skade på sig selv, eller andre.

Det skønnes at 12 pct. af befolkningen i Europa har en angstlidelse. Det svarer til 400.000 danskere. (Kilde: European Neuropsychopharmacology).

Angsten er kreativ og kommer til udtryk på forskellige måder, som beskrevet ovenfor.

Jeg arbejder dog primært med det udgangspunkt; ”At enten har du angst, eller også har du ikke angst!”.

Det gør jeg fordi jeg ser dig som et menneske, og ikke som en diagnose!

Uanset hvilken en type angst du har, så er du dig – og diagnosen skal ikke definere dig! Jeg er interesseret i at lære dig at kende, som den person du er, så vi sammen kan finder din vej ud af angsten.

Angst handler i sin grundessens om at være skrækslagen for at dø, uanset hvilken type angst man har! – og man kan dø på mange forskellige kreative måder, ifølge angsten. Fx i en elevator, ved en fremlæggelse foran klassen, i toget, eller til familiefesten.

Derfor giver det god mening for mig, i min behandling af dig som angst, at se bort fra de forskellige typer angst – men mere kigge på hvad årsagen til din angst er, og derved få arbejdet med det det i virkeligheden handler om!

Det er jo ikke elevatoren eller fremlæggelsen det handler om – det er noget helt andet i din historie, som du måske ikke ved hvad er, endnu.

Så al respekt for angsttyper og diagnoser – men hos mig handler det om dig ☺

Ud af angsten – sådan gør vi

Et forløb med angst behandling er bygget op at nedenstående elementer.

Afhængig af hvor ”ramt” du er af din angst, vil jeg vurdere om vi begynder med at stabilisere dig, eller om vi tager en opstartssamtale. Uanset hvad vi beslutter at begynde med, kommer du igennem alle elementer af forløbet.

 • Stabilisering
  Du får mulighed for at sætte ord på din angst, og din tilstand. Jeg vil give dig nogle simple stressreducerende øvelser, samt lavpraktisk førstehjælp til at håndtere angsten (fx dybt beroligende åndedræt m.m.). Dette vil tilsammen tage toppen af angsten her og nu.
 • Opstartssamtale
  Det er en 90 minutters samtale, hvor jeg stiller nogle spørgsmål om dig, din barndom og dit liv i dag. Vi kommer hele vejen rundt om dig, og får kendskab til hvad der er årsagen til at du har udviklet angst. Med denne viden kan jeg langt bedre støtte, og hjælpe dig ud af din angst.
 • Psykoeducation
  Her får du viden om angst. Når vi forstår hvad der sker, bliver vi mere rolige.
  Vi taler bl.a. om; hvad angst er, urhjernen og naturens hensigt med frygt, forskellen på frygt og angst, at du ikke kan dø af angst og det går over igen, at et angstanfald tager max 20 min., stress og meget meget mere.
 • Din angst
  Vi tager et individuelt udgangspunkt i din angst, og kobler den op på relationer og begivenheder i din historie. Denne del af arbejdet, er meget vigtig i at forstå angsten. Du vil møde dig selv mere ydmygt, i stedet for at være vred på dig selv og din angst, som mange er.
 • Angst og tanker
  Vi arbejder intensivt med dit mindset, for at tvinge det over i nogle mere realistiske tanker, end de katastrofetanker angsten ”hygger” sig med.
  Fx; ”Hvad er det værste der kan ske?”, ”Hvad er sandsynligheden for at det sker?”, ”Det er bare angst – det går over lige om lidt” m.m.
  Ofte skriver vi angsttankerne op på tavlen, og giver dem en ”overhaling” med mere rationelle alternative tanker. Dette arbejde er bl.a. kognitiv terapi.
 • Værktøjskassen
  Vi fylder din værktøjskasse til randen med nye redskaber, så du kan håndtere enhver tænkelig situation – uden angst!  Eks; ”Vejrtrækningsøvelsen”, ”Flyt på kroppen”, ”Kattelemmen”, ”Tak for tippet urhjerne, men nej tak!”, ”Det er bare en tanke” m.m.
 • Undgå undgåelsesadfærd
  Ironien i angst er, at du ofte ender med at få det, du så desperat prøver at undgå, fx at være alene! Det er dog slut nu – fordi det er tid til at du udfordrer det du er bange for. Stadig med babysteps, så du kan følge med! Her lærer du at omsætte alt det du har lært, til hverdagens udfordringer. Når du gør det du er bange for, opbygger du mod. Bare rolig! Jeg hjælper dig, og du skal ikke noget du ikke vil – men når du er her i forløbet, så har du lyst til det, fordi du har fået det godt!
 • Sig det nu!
  ”Jeg har ikke længere angst!”- kan for nogle være svært at sige. Fordi det ofte er forbundet med overtro. ”Hvis jeg siger det, kommer den igen!”. Eller fordi angst er blevet en del af identiteten, og det kan være sorgfuldt at sige farvel til sin gamle følgesvend, som man jo også kunne gemme sig bag ved. Jeg oplever dog at klienter der siger; ”Jeg har ikke angst længere!”, får en følelse af glæde, lettelse og frihed.
 • Pårørende
  For nogle, men ikke alle, er det relevant at invitere pårørende med ind i samtalen. De vil få den nødvendige viden, så de bedst muligt kan støtte den angste. Nogle pårørende har også selv brug for terapi, fordi det er svært at stå på sidelinjen og se på, når en kær har angst. Desuden påvirker den angstes begrænsninger også de pårørende.
Psykoterapeut Vivian Lund Hansen

Kan man blive fri for sin angst?

Ja, og nej! Ja – fordi jeg oplever mange af mine klienter blive fri af deres angst, og leve et ”normalt” liv efter angstforløbet. Nej – fordi du har stadig de dele af hjernen der skal til, for at få angst igen. 

Har du allerede en tendens til angst, er du jo trænet i at reagere sådan, når du bliver presset eller tricket af noget. Ofte er det dog sådan, at hvis angsten kommer tilbage, er det i meget mildere grad, og den er hurtigt sat på plads igen. Enten af klienten selv, eller med lidt hjælp fra mig, med et par samtaler hvor vi genopfrisker redskaberne. 

Nogle gange er det fordi klienten er klar til ”Runde 2”. Den er heldigvis ikke nær så slem som ”Runde 1”! ”Runde 2” betyder at der er noget i det ubevidste, der er klar til at blive kigget på. Vi laver nye koblinger mellem relationer og begivenheder i historien, og den ”nye” angst, for igen at stoppe angsten, med ny forståelse. Det handler ofte om noget gammelt der trænger til at blive bearbejdet. Er dette tilfældet er det min erfaring, at det typisk også klares med få samtaler.

Når jeg får en ny klient ind med angst, går vi selvfølgelig altid efter at blive fri af sin angst! Hvorfor ikke?! – og specielt når jeg nu oplever det så ofte blandt mine klienter. Ingen skal affinde sig med et liv med angst – du har da også ret til at nyde livet, være glad og fri ❤️

Vil du vide mere?

Læs hvad klienterne siger om deres angstforløb

Jeg har samlet nogle klientudtalelser fra mine ”gamle” angst klienter. Nogle gange er det godt at høre det fra andre, der har prøvet et forløb. Husk! – hvor der er puls, er der håb!

Blogindlæg om angst

I min blog finder du  artikler og videoer om angst. Læs, lyt og lad dig inspirere…